Veckjärvivägen 3, 06150 BORGÅ tel. 019-6898 000 fax 019-5246417

Administration & Försäljning

Jarkko Söderström
019-6898 000
050-5180 632
jarkko.soderstrom@urex.fi

Produktion

Så här hittar du oss.
Prepress
Tryck och binderi
Jan Holm Jari Siitonen
045-1168 340 044-5564 496
jan.holm@urex.fi jari.siitonen@urex.fi

Produktionens e-mail för materialmottagning produktion@urex.fi

Fråga även efter ftp-kontakt.
tillbaka
förnamn.efternamn@urex.fi