Veckjärvivägen 3, 06150 BORGÅ tel. 019-6898 000 fax 019-5246417
Företag

är ett tryckeriföretag i Borgå, som med sina arkpressar producerar högklassiga tryckalster för den visuella kommunikationens behov.

I företagets tjänst jobbar skolade och yrkeskunniga personer, som behärskar vår moderna teknik och gör även krävande trycksaker, allt från offert till att den färdiga produkten levereras till kunden.

Produkter
Historia
Miljön
Kontakt- info
Aktuellt
tillbaka